VÄLKOMMEN

En framgångsrik stad måste ständigt utvecklas för att vara attraktiv – nya stadsdelar, förnyade industriområden, utveckling av befintliga byggnader, nya mötesplatser. Lika mycket fokus på utveckling av befintliga miljöer som skapandet av nya.

Gemensamt för alla stadsutvecklingsprojekt är deras komplexitet, de måste belysas ur flera aspekter, det är många inblandade som berörs och som ska få tillfälle att påverka. Arbetsformer med en kreativ samverkan mellan kommuner, fastighetsägare, konsulter och näringsliv blir allt viktigare för ett framgångsrikt projekt.

Utveckla Staden är ett konsultföretag med goda kunskaper inom stads- och fastighetsutveckling. Företaget bildades 2004 och har sedan starten deltagit i flera betydande stadsutvecklingsprojekt som alla har det gemensamt att de bidrar till en dynamisk utveckling av staden.

Några tjänster som erbjuds av Utveckla Staden är:
• rådgivning och affärsstöd vid stadsutveckling
• utveckling av koncept och fastigheter
• värdering av projektidéer

KONTAKT Vill du få information om våra projekt, kontakta:
Stephan Ekstedt:
mobil: 0706-01 41 81
epost: stephan@utvecklastaden.se

 


Utveckla Staden
Tånguddsbacken 46
426 72 Västra Frölunda
Tel 0706-01 41 81
info@utvecklastaden.se