VÄLKOMMEN
Utveckling av stadsmiljöer till attraktiva platser för boende, näringsliv och besökare är en komplex process som innehåller många utmaningar.

Utveckla Staden är ett litet konsultföretag med flera års samlad erfarenhet av stads- och fastighetsutveckling.

Affärsidén är att erbjuda kommuner, fastighetsbolag och övriga aktörer inom fastighetsbranschen rådgivning och affärsstöd i projekt som stödjer utveckling av staden.